Lars Speilberg

Prosjektleder
Veterinær - Dr.scient.

Telefon: 908 36 980

Bakgrunn

  • Uteksaminert ved Norges Veterinærhøgskole i 1988.
  • Frem til 1994 ansatt ved Veterinæristituttet i Oslo – Avdeling for patologi.
  • Dr.scientgrad i 1994. Hovedfag patologi – forskningsoppgave på ILA hos laks.
  • Ansatt i Statens Dyrehelsetilsyn fra 1994 til 2002.
  • Arbeidet med vaksinebivirkninger hos laks parallelt med annen jobb fra 1990.
  • Ansatt i ScanVacc 2002 – 2009
  • Ansatt i Novartis Aqua Norge 2009 – mars 2011
  • Ansatt i ScanVacc fra april 2011

Ansvarsområde

  • Lede kompetanseoppbygging innen fiskevelferd
  • Lede utvikling og dokumentasjon av nye bruksområder for bruk AQUI-S