Jon Inge Erdal

Utviklingssjef
Veterinær - Dr.scient.

Telefon: 906 18 357

Bakgrunn

  • Uteksaminert ved Norges veterinærhøgskole i 1984
  • Privat praksis 1984-1985
  • Brigadeveterinær Brigaden i Nord-Norge 1985-1986
  • Stipendiat Veterinærinstituttet i Oslo, avdeling for immunprofylakse 1986-1990.
  • Dr. scientgrad 1990. Hovedfag immunologi – forskningsoppgave på vaksinering mot bakterielle infeksjoner hos laks
  • Forsker og senere seksjonssjef fiskehelse EWOS AS 1991-1999
  • Ansatt i ScanVacc AS siden 2000

Ansvarsområde

  • Ansvar for produktutvikling, dokumentasjon og registrering av legemidler
  • Kontakt med legemiddelprodusenter
  • Kontakt mot godkjennende legemiddelmyndigheter