Ingen fisk å miste
Bedre fiskevelferd bidrar til
lønnsomt og bærekraftig oppdrett
PROSEDYRER OG DATAARK
KONTAKT OSS
Denne nettsiden blir ikke lenger oppdatert.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/website/wwwroot/wp-content/themes/scanvacc/section-frontpage_layouts.php on line 38

Stress ved håndtering av fisk er uheldig. Oksygenforbruket og CO2-produksjonen stiger, risikoen for skader og småsår øker og forsvaret mot infeksjoner reduseres.

Man bør derfor redusere stresset så langt det er mulig.

Artikler og forskning

Se fler artikler her

KART

Kontoradresse:
Hvamsmovegen 186,
2165 Hvam