Ingen fisk å miste
Bedre fiskevelferd bidrar til
lønnsomt og bærekraftig oppdrett
PROSEDYRER OG DATAARK
KONTAKT OSS

Våre produkter er overtatt av MSD Animal Health.

Denne nettsiden blir derfor ikke lenger oppdatert.
Ny og oppdatert informasjon om produktene vil i stedet legges på denne nettsiden.
Scanvacc AS vil imidlertid – sammen med MSD Animal Health – fortsette å gi brukerstøtte og opplysninger om produktene frem til 1. mars 2021. 

Artikler og forskning

Dosering av Aqui-S ved sedasjon i brønnbåt

Sedasjon med Aqui-S i brønnbåt benyttes ved ferskvannsbehandling, medikamentell behandling, forut for mekanisk eller termisk avlusning samt ved transport av levende fisk. For å gjøre det lettere å beregne nødvendig mengde Aqui-S som skal tilsettes brønnen for å holde ønsket konsentrasjon er det utviklet en doseringskalkulator. Kalkulatoren er en Excel-fil som kan lastes ned her.

Les mer

Sedasjon med Aqui-S ved simulert termisk avlusning

Studie ved Universitetet i Tasmania viser redusert stress og panikkadferd ved sedasjon under varmtvannsbehandling. Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) ved Universitetet i Tasmania har nylig rapportert fra et forsøk der man simulerte termisk avlusning av laks med og uten sedasjon. Resultatene viste at fisk som var sedert under trenging og påfølgende avlusning hadde […]

Les mer

Stressreduksjon ved hjelp av Aqui-S under trenging i merd

I et forsøk gjennomført ved forsøksanlegget til Letsea på Dønna fant en at sedasjon med middelet Aqui-S under trenging reduserte nivåene av kortisol og laktat og ga mindre skjelltap på fisken enn hos usedert fisk. Aqui-S vil derfor være et aktuelt middel for å redusere stress og skader.

Les mer
Se fler artikler her

KART

Kontoradresse:
Hvamsmovegen 186,
2165 Hvam