Ingen fisk å miste
Bedre fiskevelferd bidrar til
lønnsomt og bærekraftig oppdrett
PROSEDYRER OG DATAARK
KONTAKT OSS

Våre produkter er overtatt av MSD Animal Health.

Denne nettsiden blir derfor ikke lenger oppdatert.
Ny og oppdatert informasjon om produktene vil i stedet legges på denne nettsiden.
Scanvacc AS vil imidlertid – sammen med MSD Animal Health – fortsette å gi brukerstøtte og opplysninger om produktene frem til 1. mars 2021. 

Jon Inge Erdal

Utviklingssjef
Les mer

Ole Kristian Kaurstad

Adm.dir.
Les mer

Lars Speilberg

Prosjektleder
Les mer

Stress ved håndtering av fisk er uheldig. Oksygenforbruket og CO2-produksjonen stiger, risikoen for skader og småsår øker og forsvaret mot infeksjoner reduseres.

Man bør derfor redusere stresset så langt det er mulig. Sedasjon med Aqui-S er ett mulig virkemiddel for å oppnå dette.

 

Stress hos fisk

I løpet av de siste 20 årene er produksjonen av laks og ørret nesten 30-doblet; fra ca. 35.000 tonn i 1987 til 1,35 millioner tonn i 2014. Næringen er i ferd med å bli voksen, økonomien er trygg, og tiden inne for å fokusere mer på hvordan vi håndterer de nye husdyra vi har ansvaret for. Er produksjonen etisk? Gir vi dem skånsom behandling og godt nok miljø?
Les mer

Brukerstøtte ved sedasjon med Aqui-S

Vi i ScanVacc har praktisk erfaring med sedasjon, og gir gjerne veiledning på telefon og mail. Hos «nykommere» kan vi også reise og være til stede i den grad vi har kapasitet.
Les mer

Meld bivirkninger!

Veterinærer og fiskehelsebiologer skal melde mistanke om utilsiktede bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk, eller via innehaveren av markedsføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet. Helst bør meldingen sendes i form av utfylt skjema til bruk for melding av bivirkninger av legemidler brukt til dyr.
Les mer

Legemidler for oppdrettsfisk

Aqui-S vet.

Aqui-S er et beroligende middel til bruk under behandlinger, pumping, transport og annen håndtering av fisk.
Les mer

Finquel vet.

Finquel vet. er et hurtigvirkende bedøvelsesmiddel til atlantisk laks, regnbueørret og torsk. Slaktefristen er kun 25 døgngrader.
Les mer

Ovaplant vet.

Ovaplant vet. er en hormonanalog som brukes for å fremskynde og synkronisere modning hos stamfisk av laks.
Les mer

AquaCalm vet.

AquaCalm er et bedøvelsesmiddel som i seg selv ikke gir økning av kortisolnivået i fiskens blod. Det er derfor velegnet til bruk ved uttak av blodprøver for måling av miljøbetinget stresspåvirkning.
Les mer

Artikler og forskning

Dosering av Aqui-S ved sedasjon i brønnbåt

Sedasjon med Aqui-S i brønnbåt benyttes ved ferskvannsbehandling, medikamentell behandling, forut for mekanisk eller termisk avlusning samt ved transport av levende fisk. For å gjøre det lettere å beregne nødvendig mengde Aqui-S som skal tilsettes brønnen for å holde ønsket konsentrasjon er det utviklet en doseringskalkulator. Kalkulatoren er en Excel-fil som kan lastes ned her.

Les mer

Sedasjon med Aqui-S ved simulert termisk avlusning

Studie ved Universitetet i Tasmania viser redusert stress og panikkadferd ved sedasjon under varmtvannsbehandling. Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS) ved Universitetet i Tasmania har nylig rapportert fra et forsøk der man simulerte termisk avlusning av laks med og uten sedasjon. Resultatene viste at fisk som var sedert under trenging og påfølgende avlusning hadde […]

Les mer

Stressreduksjon ved hjelp av Aqui-S under trenging i merd

I et forsøk gjennomført ved forsøksanlegget til Letsea på Dønna fant en at sedasjon med middelet Aqui-S under trenging reduserte nivåene av kortisol og laktat og ga mindre skjelltap på fisken enn hos usedert fisk. Aqui-S vil derfor være et aktuelt middel for å redusere stress og skader.

Les mer
Se fler artikler her

KART

Kontoradresse:
Hvamsmovegen 186,
2165 Hvam