Ingen fisk å miste
Bedre fiskevelferd bidrar til
lønnsomt og bærekraftig oppdrett
PROSEDYRER OG DATAARK
KONTAKT OSS

Scanvacc består av … 

… tre veterinærer med spisskompetanse om fiskehelse- og velferd.
All oppdrettsfisk utsettes for håndtering som medfører stress og kan gi langvarige følger. Fiskens velferd reduseres, oppdretterens lønnsomhet likeså.
Vi i Scanvacc leverer produkter som kan motvirke dette. Vi gir også rådgivning og praktisk brukerstøtte.

Jon Inge Erdal

Utviklingssjef
Les mer

Ole Kristian Kaurstad

Adm.dir.
Les mer

Lars Speilberg

Prosjektleder
Les mer

Stress ved håndtering av fisk er uheldig. Oksygenforbruket og CO2-produksjonen stiger, risikoen for skader og småsår øker og forsvaret mot infeksjoner reduseres.

Man bør derfor redusere stresset så langt det er mulig. Sedasjon med Aqui-S er ett mulig virkemiddel for å oppnå dette.

 

Stress hos fisk

I løpet av de siste 20 årene er produksjonen av laks og ørret nesten 30-doblet; fra ca. 35.000 tonn i 1987 til 1,35 millioner tonn i 2014. Næringen er i ferd med å bli voksen, økonomien er trygg, og tiden inne for å fokusere mer på hvordan vi håndterer de nye husdyra vi har ansvaret for. Er produksjonen etisk? Gir vi dem skånsom behandling og godt nok miljø?
Les mer

Brukerstøtte ved sedasjon med Aqui-S

Vi i ScanVacc har praktisk erfaring med sedasjon, og gir gjerne veiledning på telefon og mail. Hos «nykommere» kan vi også reise og være til stede i den grad vi har kapasitet.
Les mer

Meld bivirkninger!

Veterinærer og fiskehelsebiologer skal melde mistanke om utilsiktede bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk, eller via innehaveren av markedsføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet. Helst bør meldingen sendes i form av utfylt skjema til bruk for melding av bivirkninger av legemidler brukt til dyr.
Les mer

Legemidler for oppdrettsfisk

Aqui-S vet.

Aqui-S er et beroligende middel til bruk under behandlinger, pumping, transport og annen håndtering av fisk.
Les mer

Finquel vet.

Finquel vet. er et hurtigvirkende bedøvelsesmiddel til atlantisk laks, regnbueørret og torsk. Slaktefristen er kun 25 døgngrader.
Les mer

Ovaplant vet.

Ovaplant vet. er en hormonanalog som brukes for å fremskynde og synkronisere modning hos stamfisk av laks.
Les mer

AquaCalm vet.

AquaCalm er et bedøvelsesmiddel som i seg selv ikke gir økning av kortisolnivået i fiskens blod. Det er derfor velegnet til bruk ved uttak av blodprøver for måling av miljøbetinget stresspåvirkning.
Les mer

Artikler og forskning

Aqui-S – tillaging av stamløsning

Det virksomme stoffet i Aqui-S – isoeugenol – er en olje med begrenset løselighet i vann. Det er derfor helt nødvendig å lage en stamløsning av Aqui-S emulgert i vann  for å oppnå god og rask effekt. Fisk vil dessuten reagere med uro dersom den eksponeres for uemulgert olje.

Les mer

Sedasjon ved levering av stor smolt

Trenden i retning av større og større smolt har ført til nye utfordringer ved levering. Mange settefiskanlegg er konstruert for produksjon av 80-100 grams smolt. Sjøsiden krever nå stadig større fisk ved levering, smolt på 300, 500 og 800 gram er ikke lenger uvanlig. Dimensjonene på utløp, pumper og slanger kan i seg selv være et problem, […]

Les mer

Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Sedasjon før termisk avlusning kan redusere stressadferd og følgene av dette. Dette er blant annet vist i et forsøk gjort ved SINTEF i Trondheim. En anbefalt prosedyre for sedasjon forut for termisk avlusning på brønnbåt er utarbeidet.

Les mer
Se fler artikler her

KART

Kontoradresse:
Hvamsmovegen 186,
2165 Hvam