Vi i Scanvacc er fagpersoner som arbeider for mindre stress og sykdommer hos oppdrettsfisk. Fordi det gir bedre fiskevelferd og bidrar til et lønnsomt, bærekraftig oppdrett.
PROSEDYRER OG DATAARK
KONTAKT OSS

Scanvacc består av … 

… tre veterinærer med spisskompetanse om fiskehelse- og velferd.
All oppdrettsfisk utsettes for håndtering som medfører stress og kan gi langvarige følger. Fiskens velferd reduseres, oppdretterens lønnsomhet likeså.
Vi i Scanvacc leverer produkter som kan motvirke dette. Vi gir også rådgivning og praktisk brukerstøtte.

Jon Inge Erdal

Utviklingssjef
Les mer

Ole Kristian Kaurstad

Adm.dir.
Les mer

Lars Speilberg

Prosjektleder
Les mer

Stress ved håndtering av fisk er uheldig. Oksygenforbruket og CO2-produksjonen stiger, risikoen for skader og småsår øker og forsvaret mot infeksjoner reduseres.

Man bør derfor redusere stresset så langt det er mulig. Sedasjon med Aqui-S er ett mulig virkemiddel for å oppnå dette.

 

Stress hos fisk

I løpet av de siste 20 årene er produksjonen av laks og ørret nesten 30-doblet; fra ca. 35.000 tonn i 1987 til 1,35 millioner tonn i 2014. Næringen er i ferd med å bli voksen, økonomien er trygg, og tiden inne for å fokusere mer på hvordan vi håndterer de nye husdyra vi har ansvaret for. Er produksjonen etisk? Gir vi dem skånsom behandling og godt nok miljø?
Les mer

Brukerstøtte ved sedasjon med Aqui-S

Vi i ScanVacc har praktisk erfaring med sedasjon, og gir gjerne veiledning på telefon og mail. Hos «nykommere» kan vi også reise og være til stede i den grad vi har kapasitet.
Les mer

Bivirkninger av legemidler til dyr

Veterinærer og fiskehelsebiologer skal melde mistanke om utilsiktede bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk, eller via innehaveren av markedsføringstillatelsen for det aktuelle legemiddelet. Helst bør meldingen sendes i form av utfylt skjema til bruk for melding av bivirkninger av legemidler brukt til dyr.
Les mer

Legemidler for oppdrettsfisk

Aqui-S vet.

Aqui-S er et beroligende middel til bruk under behandlinger, pumping, transport og annen håndtering av fisk.
Les mer

Finquel vet.

Finquel vet. er et hurtigvirkende bedøvelsesmiddel til atlantisk laks, regnbueørret og torsk. Slaktefristen er kun 25 døgngrader.
Les mer

Ovaplant vet.

Ovaplant vet. er en hormonanalog som brukes for å fremskynde og synkronisere modning hos stamfisk av laks.
Les mer

AquaCalm vet.

AquaCalm er et bedøvelsesmiddel som i seg selv ikke gir økning av kortisolnivået i fiskens blod. Det er derfor velegnet til bruk ved uttak av blodprøver for måling av miljøbetinget stresspåvirkning.
Les mer

Artikler og forskning

Dosering av Aqui-S og Finquel ved lave temperaturer

Vi mottar spørsmål fra felt om dosering av Aqui-S og Finquel ved lave temperaturer; typisk 2 til 4 °C. Svarene er pussig nok diametralt motsatte, avhengig av hvilket middel det er snakk om! Ved sedasjon med Aqui-S senkes dosen ved lave temperaturer Ved anestesi med Finquel økes dosen ved lave temperaturer  Litt mer detaljert: Aqui-S […]

Les mer

Dosering av Aqui-S ved gjenbruk av ferskvann

Ved sedasjon med Aqui-S under ferskvannsbehandling må man etterdosere som om nesten alt vannet er skiftet ut dersom ferskvannet skal brukes på nytt. Dette er bl.a. fordi fisken «tar med seg» mesteparten av det aktive stoffet ut av brønnen etter endt behandling.

Les mer

Aqui-S og Defoam skal ikke blandes før utdosering

Lag stamløsning av Aqui-S først og administrer denne, deretter Defoam.

Les mer
Se fler artikler her

KART

Kontoradresse:
Hvamsmovegen 186,
2165 Hvam