Aqui-S – Prosedyre for sedasjon under termisk avlusning i brønnbåt

Les vedlagt fil (pdf)