Aqui-S – Prosedyre for sedasjon under ferskvannsbehandling i brønnbåt

Les vedlagt fil (pdf)

Her kommer forklarende tekst til prosedyren, men hvor er pdf’en som er lastet opp via «Dokumentopplasting»?