Aqui-S – Prosedyre for sedasjon under medikamentell avlusning i brønnbåt

Les vedlagt fil (pdf)