Defoam FG-10 – Sikkerhetsdatablad (Eng.)

Les vedlagt fil (pdf)

Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet av ALS (Aquatic Life Sciences) i Canada og USA.

Defoam FG-10 – Sikkerhetsdatablad (Eng.)