Defoam FG-10 – Bruksveiledning

Les vedlagt fil (pdf)

Veiledningen er på engelsk, utarbeidet av ALS (Aquatic Life Sciences) i Canada og USA. Under norske forhold er det vanligvis ikke nødvendig med så høye konsentrasjoner som det angis her. Forsøk først med 1 ml pr. kubikkmeter vann, tilsvarende 1 liter Defoam til 1000 m3. Dersom det er mye skumproduserende innhold i vannet (organisk materiale, galle fra sultet fisk, Aqui-S eller annet) kan konsentrasjonen trygt mangedobles.

Defoam FG-10 – bruksveiledning