Stressreduksjon ved hjelp av Aqui-S under trenging i merd

Nesten all håndtering av fisk i sjø, som for eksempel mekanisk avlusning, innledes med trenging i merd etterfulgt av pumping.

Trengingen utgjør en betydelig påkjenning for fisken, med fare for stress og fysiske skader. I et sammenliknende forsøk gjennomført ved forsøksanlegget til Letsea på Dønna fant en at sedasjon med isoeugenol (Aqui-S) under trenging reduserte nivåene av kortisol og laktat og ga mindre skjelltap på fisken enn hos usedert fisk. Aqui-S vil derfor være et aktuelt middel for å redusere stress og skader.

Resultatene fra forsøket er publisert i Norsk Veterinærtidsskrift nr. 8 – 2018. Hele artikkelen kan lastes ned her.

NB! Scanvacc søker samarbeid med fiskehelsetjenester/oppdrettere for å demonstrere effekten i full skala. Dette kan gjennomføres i form av sedasjon i merd før en ikke-medikamentell avlusning, gjerne på en fiskegruppe som er sårbar for stresspåkjenningen under en avlusning. Det må settes skjørt (evt. benytte luseskjørt) eller hel presenning for dosering av Aqui-S. Deretter gjennomføres trenging og pumping gjennom avluseren på vanlig måte.

Scanvacc tilbyr å være til stede med personell og dekke utgiftene til medikament. Ta kontakt med oss dersom det er interesse for et slikt samarbeidsprosjekt.