Sedasjon med Aqui-S reduserer laksens opptak av lusemiddel

Medikamentell badebehandling av laks mot lakselus følges i enkelte tilfeller av akutt eller subakutt dødelighet. Årsakene til dødelighet forblir ofte uavklarte, men er sannsynligvis varierende og multifaktorielle. Forgiftning etter høyt systemisk opptak av legemiddel beregnet på utvortes bruk antas å være en av faktorene. To kontrollerte studier indikerer at sedasjon med isoeugenol kan være et mulig tiltak for å redusere fare for forgiftning med deltametrin.

En artikkel som beskriver funnene ble publisert i Norges Veterinærtidsskrift nr. 6 – 2015. Artikkelen kan hentes her:

Sedasjon reduserer laksens systemiske opptak – NVT 06-2015