Sedasjon med Aqui-S før termisk avlusning

Termisk avlusning påfører fisk betydelig stress. Forsøk utført i 2012 ved Sintef Fiskeri og Havbruk i 2012 viste at:

  • svømmeaktiviteten øker dramatisk i temperert vann
  • laktatnivåene i fiskens blod stiger
  • muskel-pH faller
  • fisken mister rist.

Sedasjon med Aqui-S forut for behandlingen så ut til å redusere disse effektene.

Slik sedasjon er derfor benyttet i noen grad på brønnbåter som har installert termisk avluser (Thermolicer eller Optilicer).

Basert på erfaringene så langt er det utarbeidet en anbefalt prosedyre som kan være til hjelp ved andre behandlinger.

Prosedyre - sedasjon før termisk avlusning i brønnbåt - 2017-08-08