Finquel vet.

Finquel vet. er et hurtigvirkende bedøvelsesmiddel til atlantisk laks, regnbueørret og torsk. Slaktefristen er kun 25 døgngrader.

Finquel ny (2)

Finquel vet. er 100 % metacain (tricainmesylat) i pulverform. Finquel skal løses i vann til en stamløsning, som deretter tilsettes bedøvelseskaret til ønsket konsentrasjon. I ferskvann bør bedøvelsen buffres med like deler bikarbonat for å unngå pH-fall. Bikarbonat kan leveres sammen med Finquel.

Statens legemiddelverk har nylig godkjent kortere tilbakeholdelsestid for slakt for Finquel vet. Ny tilbakeholdelsestid er 25 døgngrader. Finquel har dermed kortest tilbakeholdelsestid av bedøvelsemidlene med metacain. Kort tilbakeholdelse før slakt har spesielt stor betydning ved bedøvelse for lusetelling nær slakt og ved sortering av stamfisk.

Eksempel: Ved vanntemperatur på 12,5 °C blir slaktefristen 2 døgn.