Heller en melding for mye!

Som det fremgår av veiledningen for melding av bivirkinger, plikter dyrehelsepersonell å rapportere inn mistanke om bivirkninger etter bruk av legemidler. Rapportene er en helt nødvendig del av legemiddelovervåkningen, og skal sikre at midlene som benyttes er trygge og effektive.

ScanVacc har ansvaret for overvåkingen av bedøvelsesmiddelet Finquel vet. og sedasjonsmiddelet Aqui-S vet.

I følge regelverket skal MT-innehaveren aktivt stimulere til innrapportering.

Vi ber derfor om at tilfeller med forøket dødelighet etter bruk av Finquel eller Aqui-S rapporteres inn, selv om ikke midlene mistenkes å være hovedårsak til tapene.