Brukerstøtte ved sedasjon med Aqui-S

Osholman 003--frescoEt økende antall oppdrettere benytter sedasjon som en del av sine rutiner ved håndtering av fisk; badebehandlinger, transporter eller levering av smolt. Mange fiskehelsetjenester og oppdrettere har fått mye erfaring og er godt kjent med praktisk bruk, mens andre fremdeles kan ha nytte av brukerstøtte.

Vi i ScanVacc har praktisk erfaring med sedasjon, og gir gjerne veiledning på telefon og mail. Hos «nykommere» kan vi også reise og være til stede i den grad vi har kapasitet.

Dette er en gratistjeneste.