AGD-behandling og stress

Det er alment kjent at stress nedsetter immunforsvaret og gjør individet mer mottakelig for infeksjoner. En studie gjennomført i 2011 ved University of Tasmania indikerer at dette også gjelder Atlantisk laks og sykdommen Amoebic Gill Disease (AGD).

Forskerene viste at fisk som ble beroliget med et sedasjonsmiddel under trenging og overføring til ferskvann for behandling mot AGD hadde lavere stigning i nivået av stresshormon i blodet etter behandlingen. Sedert fisk hadde følgelig en lenger sykdomsfri periode etter behandlingen enn kontrollgruppen, slik at det gikk lenger tid før fisken måtte behandles på nytt.

Forsøket belyser viktigheten av å redusere stress mest mulig under slike behandlinger. Sedasjon kan være ett av flere tiltak som kan iverksettes for å minimalisere stresset og forlenge behandlingsintervallene.

Rapporten fra University of Tasmania kan lastes ned her.