Dosering av Aqui-S ved sedasjon i brønnbåt

Sedasjon med Aqui-S i brønnbåt benyttes ved ferskvannsbehandling, medikamentell behandling, forut for mekanisk eller termisk avlusning samt ved transport av levende fisk.

For å gjøre det lettere å beregne nødvendig mengde Aqui-S som skal tilsettes brønnen for å holde ønsket konsentrasjon er det utviklet en doseringskalkulator.

Kalkulatoren er en Excel-fil som kan lastes ned her.